top of page

Laetus Jars

Чемпион Казахстана, Чемпион СКК
Юный Чемпион Казахстана

3*CACIB, 2*BOB, BIG-1, JBIG-1,

 

25 месяцев / 25 month
25 месяцев / 25 month
20 месяцев / 20 month
20 месяцев / 20 month
20 месяцев / 20 month
DSC01920
LAETUS JARS  - 13 month
LAETUS JARS  - 13 month
LAETUS JARS  - 1 year
LAETUS JARS  - 1 year !
LAETUS JARS  - 1 year !
Laetus Jars - 8 month
Laetus Jars - 8 month
Laetus Jars - 7 month
Laetus Jars - 7 month
Laetus Jars - 7 month
Laetus Jars - 7 month
Laetus Jars - 7 month
Laetus Jars - 7 month
Laetus Jars - 5 month
Laetus Jars - 5 month
Laetus Jars - 5 month
Laetus Jars - 5 month
Laetus Jars - 4 month
Laetus Jars - 4 month
Laetus Jars - 4 month
Laetus Jars - 4 month
Laetus Jars - 4 month
Laetus Jars - 4 month
Laetus Jars - 45 days
Laetus Jars - 45 days
Laetus Jars - 45 days
Laetus Jars - 45 days
bottom of page